Pokyny pro autory

Termín odevzdání příspěvku je 9. září 2016. Příspěvky v rozsahu 6 až 8 stran přijímají do recenzního řízení tajemníci jednotlivých sekcí konference. Pořadatel konference vydá z přijatých a pozitivně recenzovaných vědeckých příspěvků elektronický sborník příspěvků (s ISBN). Pravidla pro psaní příspěvků jsou zveřejněna na webové stránce konference.

Odevzdané příspěvky budou ve formátu *.doc (*.docx) a budou psány dle následujících pokynů pro psaní příspěvku a podle šablony pro psaní příspěvku

Vědecký výbor konference vybere nejlepší z prezentovaných příspěvků a nabídne jejich autorům publikaci v časopise Scientific Papers of the University of Pardubice – Series D, který je indexován v databázi Scopus a je zařazen do seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR.