Aktuální otázky sociální politiky – teorie a praxe

Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice
a Odbor sociálních věcí Magistrátu města Pardubice

 

pořádají konferenci s mezinárodní účastí:


Aktuální otázky sociální politiky – teorie a praxe


Záštitu nad konferencí převzali
prof. Ing. Jan Čapek, CSc.
děkan Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice
a
MUDr. Štěpánka Fraňková
náměstkyně primátora města Pardubice


Magistrát města Pardubice, 23. 10. 2007

Odborné zaměření: Sociální politika, sociální práce, veřejná správa


Cíle konference:      Deskripce aktuálních oblastí sociální politiky a sociální péče
                                     Komparace a propojení teoretických poznatků se zkušenostmi z praxe
                                     Rozpoutání odborné diskuze

Organizační výbor: doc. Ing. Ilona Obršálová, CSc.
                                    Mgr. Ivana Liedermanová