„Workshop excelence 2014“

 

20. 2. 2015

 

Již podruhé proběhl na URBV „workshop excelence“, pořádaný v kontextu s druhým pilířem Hodnocení kvality vybraných výsledků platné Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platné pro léta 2013-2015), a to 20. února 2015 v naší útulné zasedací místnosti na 11 NP budovy EA.

Jednotliví akademičtí pracovníci a doktorandi URBV na něm prezentovali – podle vlastního výběru – svůj nejlepší publikovaný výstup v roce 2014. Ve výběru převažovaly příspěvky na konferencích (typ D) a článek typu JSC.

Po skončení prezentací proběhlo hodnocení výstupů, kdy nejvyšší bodové skóre zaznamenal výstup JSC a dva příspěvky na konferencích, přitom zpracovatelem jednoho z nich byl doktorand.

 

doc. Ing. Ivana Kraftová, CSc.