Návštěva základny humanitární pomoci v Drahanovicích

13.5.2015

 

Studenti navazujícího magisterského studijního oboru Regionální rozvoj: Bezpečnost regionu a zástupci Ústavu regionálních a bezpečnostních věd Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice využili nabídky Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR a dne 13. května 2015 navštívili materiální základnu humanitární pomoci v Drahanovicích. K rozvinutí základny humanitární pomoci došlo v rámci taktického cvičení organizačních složek Skladovacího a opravárenského zařízení HZS ČR, které započalo vydáním rozkazu dne 5. 5. 2015. Poslední dva dny cvičení (12. a 13. května) byly určeny k prezentacím a praktickým ukázkám humanitární základny pro ředitele a pracovníky ochrany obyvatelstva HZS krajů a pro studenty vysokých škol se zaměřením na ochranu obyvatelstva a řešení krizových stavů.

 

Na úvod nám bylo představeno SOZ HZS ČR a sděleny informace o přípravě a průběhu taktického cvičení „Drahanovice 2015“. Následovala komentovaná prohlídka rozvinuté materiální základny humanitární pomoci a představení jejích jednotlivých částí – vstupního stanu s prezencí, zdravotního stanu, sektoru velitele základny a jeho štábu, sektoru přípravy a výdeje stravy, sektoru ubytovacího a hygienického, ale i společenského stanu a samostatných stanů pro jedince či rodiny se zvláštními potřebami. Výhodou konání taktického cvičení v areálu skladovacího zařízení v Drahanovicích bylo mimo jiné i to, že ve druhé části exkurze jsme měli možnost prohlédnout si i část místních skladovacích prostor. Akci lze hodnotit jako vydařenou a přínosnou :-).

 

Ing. Zdeněk Matěja

Ústav regionálních a bezpečnostních věd