Terénní cvičení Josefov a Josefovské louky

11. 4. 2014

V pátek 11. 4. 2014 se pod vedení doc. Vladimíry Šilhánkové a Dr. Martina Maštálky z Ústavu regionálních a bezpečnostních věd uskutečnila jednodenní exkurze pro studenty 2. ročníku navazujícího studia oboru Regionální rozvoj Fakulty ekonomicko-správní. Exkurze byla v první části zaměřena na problematiku revitalizace a rekonverze rozsáhlých vojenských brownfields, které byly zkoumány na příkladu města Josefova. Druhou částí pak byla exkurze v území tzv. Josefovských luk (území Ptačí oblast a NATURA2000), kde se studenti seznámili se specifiky fungování, managementu a rozvoje chráněného území a zejména s významem jarního aspektu pro hodnocení přírodního potenciálu tohoto území.

Výjezd do terénu je tradiční součástí série exkurzí, které absolvují studenti oboru Regionální rozvoj během svého dvouletého studia. Mohou tak konfrontovat poznatky nabyté ve školních škamnách s praktickými aspekty a dopady rozvoje obcí, měst a regionů.

doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D.