Workshop excelence 2013

15. ledna 2014

V návaznosti na Pilíř II: Hodnocení kvality vybraných výsledků platné Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platné pro léta 2013-2015) proběhl 15. ledna 2014 „Workshop excelence 2013“, na němž jednotliví akademičtí pracovníci a doktorandi URBV prezentovali – podle vlastního výběru – svůj nejlepší publikovaný výstup v roce 2013. Ve výběru převažovaly příspěvky na konferencích (typ D), představena byla ale i jedna monografie (typ B), kapitola v knize (typ C) a článek typu JSC.

Po skončení prezentací proběhlo hodnocení výstupů, kdy nejvyšší bodové skóre zaznamenala monografie, další tři výstupy získaly stejné bodové hodnocení – dva výstupy typu D a zmíněný JSC

doc. Ing. Ivana Kraftová, CSc.