Exkurse na téma

Regionální rozvoj, cestovní ruch vs. ochrana přírody a krajiny

KARLŠTEJN 2013

8. duben 2013

V pondělí 8. dubna 2013 se uskutečnila už téměř pravidelná exkurze studentů oboru Regionální rozvoj FES do Národní přírodní rezervace Karlštejn. Letos proběhla díky spolupráci s o.s. Civitas per Populi a Geoparkem Joachima Barranda pod vedením Mgr. Michaela Pondělíčka. Studenty dále doprovázeli doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. a Ing. Martin Maštálka, Ph.D. z Ústavu regionálních a bezpečnostních věd FES. V průběhu exkurse studenti zkoumali nejen památky přírodní, ale i kulturní (Karlštejn a sv. Jan pod Skalou) a také hospodaření v NPR, regeneraci starých lomů a jejich současné kulturní využití (Solvayovy lomy). Pěší tůra vydala na pěkných 20 km. Naštěstí počasí přálo a jaro ukázalo první kvítky sněženek, bledulí a podléšek.

doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D.