Dr. Jagannath Mallick

představuje indickou ekonomiku

jako součást BRICS

12. dubna 2013

Začátkem března rozšířil řadu postdoktorandů působících na FES v rámci projektu Posílení excelentních týmů výzkumu a vývoje na Univerzitě Pardubice Dr. Jagannath Mallick z Indie. Dr. Mallick patří na Ústav regionálních a bezpečnostních věd a bez otálení se rychle zapojil do projektové, výukové a výzkumné činnosti URBV. Naše pracoviště se stalo bilingvální, což zvládáme s různou mírou bravurnosti…. Je to pro nás nový rozměr, je to nová každodennost.

První akce, kterou jsme zorganizovali sami pro sebe, bylo představení indické ekonomiky a dosavadního výzkumného zaměření Dr. Mallicka na workshopu v polovině dubna. Některé popisy indické ekonomiky nám byly známé, některé jsme předpokládali, avšak hra čísel ukazuje mnohé další rozměry. Indie pro regionální vědy je země možná tušeného, ale bez přímé interakce neuvědomovaného. Pevně věřím, že další diskuze nad různými a různě vnímanými skutečnostmi budou znamenat překonání myšlenkových bariér a aktivní zapojení Dr. Mallicka do činnosti URBV ponese své ovoce.

(Pozn.: Skupina světových ekonomik vyznačující se největším růstovým potenciálem bývá označována jako BRIC = Brasil, Russia, India, China; nebo RICH = Russia, India, China; anebo BRICS = BRIC + South Africa)

doc. Ing. Ivana Kraftová, CSc.