Exkurze v královéhradeckých městských lesích

18. října 2012

V rámci výuky předmětu Lidské zdroje v regionu se uskutečnila exkurze studentů navazujícího magisterského studia, oboru Regionální rozvoj, do královéhradeckých městských lesů. Komentovanou prohlídku vedl Ing. Radek Jůza, studenty seznámil především s historií místních lesů, činností a hospodařením akciové společnosti Městské lesy Hradec Králové, a.s. Studenti získané poznatky využili též ke zpracování seminárních prací na téma „Struktura a motivace obyvatelstva na příkladu návštěvníků královéhradeckých městských lesů“, jejichž stěžejní částí byla realizace dotazníkového šetření v terénu.

Ing. Zdeněk Matěja