Program setkání zástupců středních škol

9.25 -  9. 40 h

  • Krátké představení Fakulty ekonomicko-správní   
  • Adaptace středoškoláků na vysokoškolské studium na FES
  • Příklady vyučovacích metod a nástrojů ve výuce na FES

10.45 - 11.15 h

  • Cofee break

11:15 - 13:00 h

  • Uplatnitelnost absolventů FES
  • Představení možného rozvoje spolupráce se středními školami

13.00 - 13:45 h

  • Oběd

13.45 h

  • Prohlídka univerzitního kampusu