Vedení fakulty

děkan
doc. Ing. Romana Provazníková, Ph.D.
E-mail: Romana.Provaznikova@upce.cz
tel.: 466 036 517, 466 036 510

proděkan
prof. Ing. Jan Čapek, CSc.
E-mail: Capek@upce.cz
tel.: 466 036 511, 466 036 015
• Proděkan pro vědu a tvůrčí činnost

proděkan
doc. Ing. Ivana Kraftová, CSc.
E-mail: Ivana.Kraftova@upce.cz
tel.: 466 036 711
• Proděkan pro vnitřní záležitosti

proděkan
doc. Ing. Jiří Křupka, PhD.
E-mail: Jiri.Krupka@upce.cz
tel.: 466 036 144
• Proděkan pro vnější vztahy a rozvoj

proděkan
Ing. Zdeněk Brodský, Ph.D.
E-mail: Zdenek.Brodsky@upce.cz
tel.: 466 036 371
• Proděkan pro studium a pedagogickou činnost

tajemník
Ing. Petr Urbanec
E-mail: Petr.Urbanec@upce.cz
tel.: 466 036 560