Akademický senát

Předsednictvo (zvolené na jednoleté funkční období od 15. prosince 2015):

 • Mgr. Jan Mandys, Ph.D. předseda
 • PaedDr. Alexandr Šenec
 • Bc. Tereza Gazdíková

Komora akademických pracovníků:

 • doc. Ing. Miloslav Hub, Ph.D.
 • doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D.
 • doc. Ing. Jolana Volejníková, Ph.D.
 • Ing. Liběna Černohorská, Ph.D.
 • PhDr. Josef Duplinský, CSc.
 • Ing. Pavel Jirava, Ph.D.
 • Mgr. Libor Koudela, Ph.D.
 • Mgr. Jan Mandys, Ph.D.
 • Ing. Jan Panuš, Ph.D.
 • PaedDr. Alexandr Šenec

Komora studentů:

 • Ing. Simona Pichová
 • Ing. Martin Šanda
 • Bc. Tereza Gazdíková
 • Bc. Helena Rajtrová
 • Bc. Michael Vávra


Akademický senát fakulty má podle čl. 1, odst. 4 volebního a jednacího řádu patnáct senátorů, deset v komoře akademických pracovníků a 5 v komoře studentů. Členové byli zvoleni na tříleté funkční období od 18.12.2013.