Členství v organizacích

Fakulta figuruje na seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oblasti informatiky ve veřejné správě a v oblasti ekonomie a veřejné správy registrovaných na Ministerstvu spravedlnosti ČR.

V součinnosti Univerzity Pardubice a Magistrátu města Pardubic byl v roce 2002 založen a funguje Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s.

V současné době je fakulta zapojena do tuzemské a mezinárodní odborné komunity prostřednictvím členství v těchto organizacích:

 • Členství v domácích organizacích
  • Asociace krizových manažerů
  • Česká geografická společnost
  • Česká kartografická společnost
  • Česká marketingová společnost
  • Česká společnost ekonomická
  • Česká společnost pro systémovou integraci
  • Česká společnost pro operační výzkum
  • Česká statistická společnost
  • Institut Václava Klause
  • Jednota českých matematiků a fyziků
  • Společnost pro etiku v ekonomice  
  • Společnost pro projektové řízení

 • Členství v mezinárodních organizacích
  • ERSA (European Regional Science Association)
  • RSAI (Regional Science Association International)
  • NISPACEE (The Network of Institues and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe)
  • EAIE (European Association for International Education)
  • SŠDS (Slovenská štatistická a demografická spoločnosť)
  • SSA (Slovenská spoločnosť aktuárov)