Obor Informační technologie

Charakteristika oboru:

Bakalářský prezenční studijní obor Informační technologie je určen pro přípravu odborníků schopných realizovat a provozovat informační systémy a jejich moduly.

Bakalářské studium je zaměřeno především na oblast informačních technologií z hlediska metod zpracování informací, programovacích jazyků, výstavby a správy databází, aplikací systémové analýzy, správy a obsluhy počítačových sítí.

Funkční zaměření absolventů je předpokladem pro uplatnění v profesních oborech:
  • design a vývoj informačních systémů a softwaru (analytik, programátor)
  • vývoj a správa internetových aplikací
  • administrace informační a komunikační infrastruktury podniku (správce databází, sítí a informačních systémů)

Odborný profil absolventa:

Absolventi mají nezbytný rozsah znalostí vysokoškolské matematiky a statistiky, ekonomiky, managementu a marketingu. Dále studenti nabývají specifické znalosti v oblasti informačních technologií z hlediska metod zpracování informací, programovacích jazyků, výstavby a správy databází, aplikací systémové analýzy, správy a obsluhy počítačových sítí.