Katedra elektrotechniky

Sídlo katedry:

náměstí Čs. legií 565
530 02 Pardubice

Adresa pro doručování: Univerzita Pardubice
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Katedra elektrotechniky
Studentská 95
532 10 Pardubice
Telefon: 466 036 441
email: klara.schejbalova@upce.cz
   
   

 
 
Pro studenty zapsané do 1. ročníku platí od akademického roku 2014/15 nová nabídka předmětů Studijního plánu.
 

Aktuality:

 
 
 
 
Seznam aktualit a více informací

 

Vzdělávací činnost:

Katedra elektrotechniky zabezpečuje v rámci bakalářských studijních programů FEI především výuku specializovaných předmětů z oblasti návrhu elektronických obvodů, přenosových systémů, digitálního zpracování signálu, programování řídících aplikací, mikroprocesorové techniky nebo vysokofrekvenční techniky. V rámci magisterského studia KE zajišťuje předměty zaměřené na zpracování multimediálních signálů, digitální obvody pro vysoké rychlosti, průmyslové řídicí systémy, komunikační a navigační systémy.
 

Výzkumná činnost: 

Vědeckovýzkumné aktivity katedry jsou zaměřeny zejména na metody zpracování signálu, návrh lokalizačních systémů, zabezpečovací systémy pro různé druhy dopravy, rádiové systémy přenosu dat nebo zpracování obrazu. Na těchto aktivitách KE spolupracuje s významnými firmami regionu.