Důležité termíny

Uzávěrka přihlášek:

  • bakalářské studium
  • navazující magisterské studium
  • doktorské studium

31. 3. 2017
30. 6. 2017
15. 5. 2017

Přijímací zkoušky:

  • bakalářské studium 
  • navazující magisterské studium
  • doktorské studium

29. 6. 2017
15. 8. 2017
26. 6. 2017

V případě nejasností či dotazů kontaktujte Studijní oddělení.