Důležité termíny

Uzávěrka přihlášek:

  • bakalářské studium (2. kolo)
  • navazující magisterské studium
  • doktorské studium

26. 8. 2016
30. 6. 2016
16. 5. 2016

Přijímací zkoušky:

  • bakalářské studium (2. kolo)
  • navazující magisterské studium
  • doktorské studium

9. 9. 2016
17. 8. 2016
24. 6. 2016

V případě nejasností či dotazů kontaktujte Studijní oddělení.