Cesnet

Dne 23. 3. 2010 uspořádala Fakulta elektrotechniky a informatiky ve spolupráci se společností Cesnet a Informačním centrem Univerzity Pardubice seminář na téma „Světem Internetu bez nehod a průšvihů.“ s podtitulem „Vše co v síti děláte je moc dobře vidět.“. Cílem semináře bylo seznámit studenty, zaměstnance i veřejnost s tím, že Internet má svou sílu, krásu, ale i pravidla a úskalí. Že akce „půjčení Windows instalaček“ a „já Ti ten film přepálím“ má svá rizika, že krást se nemá a každá chyba, byť ne nutně úmyslná, něco stojí a může mít dalekosáhlé následky. V průběhu semináře byly prezentovány tři tematické okruhy:
  • Právo, kybernetická kriminalita – zaměřen na autorské právo, P2P sítě, download, sdílení, podvody, útoky, virtuální svět.
  • Já anonym, svoboda na síti – referující o práci na síti a její anonymitě.
  • Svobodný software - zaměřen na problematiku placeného vs. svobodného softwaru.
Posluchači byli upozorňováni na nutnost chránit si své soukromí, ale zároveň se chovat tak, aby se nejednalo v rozporu s dobrými mravy, zákonem a pravidly školy. Přednáška se uskutečnila v posluchárně H1, jejíž kapacita 350 míst byla beze zbytku naplněna posluchači. Obrovský zájem posluchačů byl patrný i v závěrečné diskuzi, která protáhla přednášku až do pozdních večerních hodin.

 

Materiály ke stažení: