RailSim 2013 - Program semináře

 

 1. Úvod
 2. prof. Ing. Antonín Kavička, Ph.D. (FEI UPa)
 3. Simulační podpora prověřování variantního uspořádání kolejišť v rámci železničních stanic – případové simulační studie zaměřené na osobní stanice
  Ing. Miloš Zaťko (FRI, Žilinská univerzita), Bc. Marek Binko (Ř SŽDC, Praha), prof. Ing. Antonín Kavička, Ph.D. (FEI UPa)
 4. Simulace prognózovaného provozu v rámci železničních vleček – případové simulační studie zaměřené na vlečky velkých průmyslových podniků
  Ing. Miloš Zaťko (FRI Žilinská univerzita), Ing. Petr Březík, Ing. Michal Krempl (AWT a.s., Ostrava)
 5. Oběd - formou rautu
 6. Centrum transferů technologií a znalostí UPce – představení služeb
 7. Automatizovaná podpora tvorby plánů obsazení kolejí
  Ing. Michael Bažant, Ph.D. (FEI, UPa)
 8. Perspektivy dalšího výzkumu a vývoje – určování propustnosti železničních stanic s podporou počítačové simulace
  prof. Ing. Antonín Kavička, Ph.D. (FEI UPa), doc. Ing. Norbert Adamko, Ph.D. (FRI Žilinská univerzita)