Počítačová učebna PC 101

Učebna je vybavena dvaceti stolními PC. Další čtyři místa v učebně jsou alokovány pro studeny využívající vlastní přenosné počítače s možností připojení do sítě jak kabelovým připojením, tak pomocí bezdrátové sítě Eduroam.
Učebna je v rámci bakalářského studia využívána především pro výuku programovacích jazyků a programovacích a simulačních technik. V rámci magisterského studia je počítačová učebna využívána jednak pro výuku pokročilejších programovacích a simulačních technik, ale i pro výuku projektování softwarových a databázových systémů.
Technické vybavení:
  • 21 x Optiplex 360 -2,4DC; 4GB; 150GB; cpu E5200; chipset G31
  • Dataprojektor + plátno
  • Keramická tabule
Vybrané softwarové vybavení:
  • NetBeans 7.x
  • MS VisualStudio 2010
  • MS SQL 2010
  • Enterprise Architect
  • Arena
Správce: Ing. Karel Šimerda