Aktuálně řešené diplomové práce

Program pro testování normality číselných dat
Přehled metod testování normality. Sestavení programu na testování normality/nenormality jednorozměrných číselných dat, rozsah bodů do 1000. Program bude využívat grafické (EDA) i numerické nástroje. U grafů je třeba vytvořit možnost zadání ano/ne po prohlédnutí a pak pro všechny testy vytvořit závěrečnou tabulku, shrnující výsledky testů, včetně celkového vyhodnocení (tj. soubor má/nemá normální rozdělení). Program musí mít grafické rozhraní, které umožňuje ruční i dávkové načítání dat, taktéž výstup na obrazovku či do souboru (ev. přímo na tiskárnu). Otestovat program vůči renomovaným programům (Adstat, Statistica).