Granty GAČR

Konsorciální přístup k vývoji experimentálních modelů


Identifikační kód: GA102/03/0625
Období řešení projektu: 2003 – 2005
Příjemce: Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.
Odpovědný řešitel na UPa: doc. Ing. Jiří Macháček, CSc.

 

 
 
 

Anotace:

Další vývoj teorie automatického řízení velice úzce závisí na práci s experimentálními modely, při které se prakticky ověřují teoretické výsledky vědecké práce. Projekt navrhuje vytvoření vědecko-výzkumného konsorcia pro zajištění vybavenosti moderními experimentálními fyzikálními a virtuálními modely. Každý člen konsorcia navrhne, vyvine a zhotoví nový model technologického procesu, který umožní efektivně verifikovat metody analýzy a syntézy systémů řízení s důrazem na koncepčně nové přístupy. Modely budou ověřeny, budou odvozeny vhodné metody a algoritmy automatického řízení a modely se poskytnou pro ostatní členy konsorcia. Přínos projektu lze vidět v metodice vývoje nových fyzikálních a virtuálních modelů s výraznou počítačovou podporou, ve vývoji a aplikaci nových poznatků o syntéze řízení a prohloubení vědecké a odborné spolupráce ústavu AV ČR s pěti vysokými školami při výrazné inovaci experimentální vybavenosti zúčastněných pracovišť. Konsorcium je přitom otevřené pro další účastníky.