O katedře

Katedra řízení procesů byla založena v roce 1960 pod názvem Katedra automatizace chemických výrob na tehdejší Vysoké škole chemicko-technologické v Pardubicích. Kromě specializovaného oboru zajišťovala katedra výuku předmětů souvisejících s výpočetní technikou na celé vysoké škole.
 
Ve vědeckovýzkumné činnosti se katedra zaměřovala zejména na automatizaci chemických a příbuzných oborů a to v oblasti základního i specifického výzkumu ve spolupráci s řadou partnerů z akademického i průmyslového prostředí.
Roku 2007 byla celá katedra převedena na nově vzniklou Fakultu elektrotechniky a informatiky, čímž bylo změněno zaměření katedry ve skladě vyučovaných předmětů i ve výzkumu. V oblasti základního i aplikovaného výzkumu se pracovníci katedry věnují zejména moderním metodám řízení, jako jsou adaptivní, optimální, vícerozměrové a prediktivní řízení, některým oblastem umělé inteligence, matematickému modelování, experimentální identifikaci a optimalizaci dynamických systémů, vývoji řídicích aplikací s využitím mikroprocesorů, mechatronice a robotice.
 

Vedoucí katedry

1960 - 1964 Ing. Vlastimil Hutla
1964 - 1981 prof. Ing. Josef Komůrka
1981 - 1990 doc. Ing. Ivan Taufer, CSc.
1990 - 2007 doc. Ing. Stanislav Krejčí, CSc.
2007 - 2012 doc. Ing. František Dušek, CSc.
2012 - Ing. Daniel Honc, Ph.D.