Seznam publikací 2008

 • HOLÁ, J. Matice typických konfliktů procesu implementace podnikových informačních systémů. In Liberecké informatické fórum. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2008, s. 28-35. ISBN 978-80-7372-408-5.
 • ČEGAN, L., ŽÁK, D. Systém pro konfiguraci komunikačních terminálů a vizualizaci stavových dat z kolejových vozidel. Perner´s Contacts, 2008, roč. 3, č. V, s. 34-38.
 • HECKENBERGEROVÁ, J. GNSS Train Position Verification by the Help of Parametrical PIM Algorithms. In Bratislava : Slovenská technická univezita v Bratislave, 2008, s. 80. ISBN 978-80-89313-02-0.
 • ŽÁK, D., ČEGAN, L. RCN manager. 2008.
 • ČEGAN, L. Translating EPC to BPEL. In Sborník příspěvků z VIII. mezinárodní konference studentů doktorských studijních programů IMEA 2008. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2008, s. 32-35. ISBN 978-80-7372-335-4.
 • HECKENBERGEROVÁ, J. GNSS Train Position Verification by the Help of Parametrical PIM Algorithms. Journal of Applied Mathematics, 2008, roč. 2008, č. 1, s. 397-408.  
 • HECKENBERGEROVÁ, J. Vizualizace trasy vlaku pomocí GNSS databáze. In Rozvoj a perspektivy dopravních systémů ve vazbě na vnější okolí. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2008, s. 169 - 173. ISBN 978-80-86530-50-5.
 • NĚMEC, Z., DOLEČEK, R., ŠILAR, Z. The Model of Communication Channel in the 802.11b Standard Wireless Network. Advances in Electrical and Electronic Engineering, 2008, roč. 7, č. květen, s. n.
 • BOHÁČOVÁ, H., HECKENBERGEROVÁ, J., JINDROVÁ, P. Branch Structure of Employment in Particular Regions of the Czech Republic. Forum Statisticum Slovacum, 2008, roč. 4, č. 6, s. 15-19.
 • HECKENBERGEROVÁ, J., BOHÁČOVÁ, H. Introduction to GNSS-SIM Algorithms. In Ljubljana : Statistical Society of Slovenia, 2008, s. 52. ISBN 978-961-92487-0-6.
 • HECKENBERGEROVÁ, J. GNSS Train Position Verification by the Help of Parametrical PIM Algorithms. In Proceedings - Aplimat 2008. Bratislava : Slovenská technická univezita v Bratislave, 2008, s. 1125-1136. ISBN 978-80-89313-03-7.
 • HECKENBERGEROVÁ, J., BOHÁČOVÁ, H. Introduction to the Discrete GNSS Position Integrity Monitoring Algorithms. Forum Statisticum Slovacum, 2008, roč. IV., č. 7/2008, s. 19-24.
 • ŽÁK, D., SIEBER, V. Využití vozidlového terminálu FXM20 pro datové přenosy na železnici. In Rozvoj a perspektivy dopravních systémů ve vazbě na vnější okolí. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2008, s. 20-25. ISBN 978-80-86530-50-5.
 • ŽÁK, D., ČEGAN, L. Možnosti využití aplikace aktuální poloha kolejových vozidel v dopravních systémech. Perner´s Contacts, 2008, roč. 3, č. V, s. 308-313.
 • MACHÁČEK, M. Bezpečnost informací. In Sborník příspěvků z VIII. mezinárodní konference studentů doktorských studijních programů IMEA 2008. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2008, s. 19. ISBN 978-80-7372-335-4.
 • BOHÁČOVÁ, H., HECKENBERGEROVÁ, J. Properties of the Insensitivity Region for a Linear Function of the Fixed Effects Parameters in the Mixed Linear Model. Forum Statisticum Slovacum, 2008, roč. 4, č. 7, s. 7-12.
 • MACHÁČEK, M. The Informative Safeness in Practice. In Collection of contribution X. Annual International Conference The internet, competitiveness and the organisational security. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008, s. 39. ISBN 978-80-7318-548-0.