Aktuální seznam diplomových prací 2012/2013

Téma

Vedoucí práce

Úzkopásmový přenos dat a hlasu ve vnitřních prostorách

Zdeněk Němec

Širokopásmový přenos obrazu a dat ve vnitřních prostorách

Zdeněk Němec

Určování polohy zdroje akustického signálu v zarušeném prostředí

Zdeněk Němec

Modelování šíření signálu v budově

Marek Pola

Vytvoření měřící stanice pro potřeby modelování a měření šíření signálu v budovách

Marek Pola

Modelování clutteru bistatického radaru

Marek Pola

Zpracování signálu pro potřeby bistatického radaru

Marek Pola

Analýza pohybové aktivity osoby

Josef Marek

Generátor signálu přesného kmitočtu

Josef Marek

Vstupní část SDR

Josef Marek

Systém dálkového zprostředkování aktivních CISCO technologií

Martin Dobrovolný

Řídící část regulačního přípravku

Martin Dobrovolný

Dohledový systém vozidel pro uzavřenou oblast

Martin Dobrovolný

Monitoring přechodu pro chodce

Martin Dobrovolný

Měření rychlosti pohybu objektu ve scéně

Martin Dobrovolný

Detekce a rozpoznání svislého dopravního značení a optických návěstí

Martin Dobrovolný

Obrazový detektor pro 360° scénu

Martin Dobrovolný

Měření výkonu motoru vozidla prostřednictvím akcelerometrického senzoru

Martin Dobrovolný

Pro upřesnění tématu a jeho přiřazení studentovi je nutné kontaktovat vedoucího práce.

Přeškrtnutá témata jsou již obsazená.