Doktorský obor "Informační, komunikační a řídící technologie"


Studijní program:
P2612 – Elektrotechnika a informatika
Forma: prezenční
Standardní doba studia: 3 roky
Studijní obor: 2612R060 – Informační, komunikační a řídicí technologie
Garant oboru:

Další informace o oboru a předmětech

Charakteristika oboru:

Doktorský studijní program je určen pro přípravu specialistů pro vedoucí vývojové a řídící pracovníky v oblastech komunikační, řídicí nebo zabezpečovací techniky v průmyslu, dopravě a spojích. Pro podporu odporné činnosti jsou připravena špičkově vybavená pracoviště zaměřená na komunikační systémy, radarové systémy, analýzu obrazu a zvuku nebo číslicové systémy.

Forma studia je prezenční nebo kombinovaná, standardní doba studia je 4 roky. Před státní doktorskou zkoušku je nutné vykonat zkoušky minimálně ze 4 předmětů (z nich minimálně 1 základní, minimálně 2 volitelné podle oboru a zaměření disertační práce a 1 cizí jazyk - Angličtina pro vědecké pracovníky formou příspěvku na doktorandské vědecké konferenci s následnou diskusí). Podle doporučení školitele se student doktorského studia zapojuje do výuky, účastní se na řešení vědeckých projektů, má možnost výjezdu na odborné stáže. Po obhajobě disertační práce obdrží absolvent titul Ph.D.