Bakalářské studium - 1. ročník

 
Povinné předměty
prac./ zkr.př.
předmět
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč. sem./roč.
KDPD/IZPRO
3
2-1-0
Z,Zk
ZS/1
KE/ITCAD
3
0-3-0
Zp
ZS/1
KIT/IZEKO
4
2-1-0
Z,Zk
ZS/1
KMF/ILALE
4
2-2-0
Z,Zk
ZS/1
KMF/IMA1E
6
2-3-0
Z,Zk
ZS/1
KRP/IZITE
4
2-2-0
Z,Zk
ZS/1
KTS/TVPZS
1
0-2-0
Zp
ZS/1
KE/IAZPE
5
2-3-0
Z,Zk
LS/1
KE/IMSWE
4
1-3-0
Z,Zk
LS/1
KE/IZCTE
5
2-2-0
Z,Zk
LS/1
KMF/IFY1E
6
3-3-0
Z,Zk
LS/1
KMF/IMA2E
6
2-4-0
Z,Zk
LS/1
Povinně volitelné předměty
prac./ zkr.př.
předmět
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč. sem./roč.
JC/IPA1A
Angličtina pro obory elektro a IT I –A2
2
0-2-0
Zp
ZS/1
JC/IPA1B
Angličtina pro obory elektro a IT II –B1
2
0-2-0
Zp
ZS/1
JC/UPA10
Angličtina I –A1
2
0-2-0
Zp
ZS/1
KIT/IIFZE
2
1-1-0
Zp
ZS/1
KIT/ISOPE
2
1-1-0
Zp
ZS/1
JC/IPA2A
2
0-2-0
Zp
LS/1
JC/IPA2B
2
0-2-0
Zp
LS/1
JC/UPA20
2
0-2-0
Zp
LS/1
KIT/IPRAE
2
2-0-0
Zp
LS/1
KIT/IZMAE
Základy marketingu
2
2-2-0
Z,Zk
LS/1
Volitelné předměty
prac./zkr.př.
předmět
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč. sem./roč.
KMF/IMS1E
1
0-2-0
Zp
ZS/1
KE/IPPRE
1
0-2-0
Zp
LS/1
KMF/IMS2E
1
0-2-0
Zp
LS/1
KRP/IHITE
Historie techniky
2
2-0-0
Zp
LS/1
KFI/FIPRT
Filozofická propedeutika
2
2-0-0
Zp
 
JC/UPN1A
Němčina I – A2
2
0-2-0
Zp
ZS
JC/UPR1A
Ruština I – A1
2
0-2-0
Zp
ZS
JC/UPN2S
Němčina I – A2
2
0-2-0
Zp
LS
JC/UPR2Q
RuštinaII – A1+
2
0-2-0
Zp
LS
Zkratky:
  • ETCS - European Credit Transfer System
  • P - přednášky
  • C - cvičení
  • S - seminář
  • Z - zápočet
  • Zk - zkouška
  • ZS - zimní semestr
  • LS - letní semestr