Spolupráce s firmou Nvidia

Katedra elektrotechniky podala a úspěšně obhájila projektovou žádost o podporu firmy Nvidia v rámci programu CUDA Teaching Center Program pro rok 2015 (více informací lze nalézt na https://research.nvidia.com/content/cuda-teaching-center-ctc-program). Firma  Nvidia tak významnou měrou podporuje výuku v předmětu Paralelní programování v Matlabu. Součástí podpory je poskytnutí grafických karet (profesionální karta Nvidia Tesla K40 a grafické karty Nvidia GeForce 780) pro numerické výpočty a knih pro podporu výuky CUDA (Programming Massively Parallel Processors, Second Edition: A Hands-on Approach). Univerzita Pardubice je díky navázané spolupráci oficiálním partnerem firmy Nvidia (více informací lze nalézt na https://developer.nvidia.com/academia/centers?type=5034&region=All&country=cz). V případě zájmu o více informací kontaktujte Jan Pidanič.