NI seminář VF systémy založené na modulárních přístrojích

Setkejte se s National Instruments na Univerzitě Pardubice. Seminář je věnovaný RF.

téma semináře: VF systémy založené na modulárních přístrojích

Termín: 31. ledna 2014

Kontakt: zdenek.nemec@upce.cz

Informace: pozvánka