Fond rozvoje vysokých škol

Řešené projekty FRVŠ rok 2008

Číslo projektu Tématický okruh /specifikace Název projektu Řešitel Dotace z FRVŠ v tis. Kč
2197 A a Laboratoř sdělovací techniky prof. Ing. Pavel Bezoušek, CSc. 1111
2340 F1 a Zavedení praktických nástrojů podnikové informatiky - modelování a optimalizace podnikových procesů ve výuce IT ing. Jana Holá, PhD. 178
2499

 

F1 a Inovace předmětů zaměřených na sdělovací zařízení a přenosové systémy prof. Ing. Pavel Bezoušek, CSc. 164
CELKEM 1 453


Řešené projekty FRVŠ rok 2007

Číslo projektu Tématický okruh /specifikace Název projektu Řešitel Dotace z FRVŠ v tis. Kč
2259 F1/a Zavedení praktických nástrojů grafického designu ve výuce informačních technologií prof. Ing. Pavel Bezoušek, CSc. 228


Řešené projekty FRVŠ rok 2006

Číslo projektu Tématický okruh /specifikace Název projektu Řešitel Dotace z FRVŠ v tis. Kč
3397 F1/b Zavedení praktické výuky do předmětů zaměřených na návrh elektronických zařízení prof. Ing. Pavel Bezoušek, CSc. 198


Řešené projekty FRVŠ rok 2005

Číslo projektu Tématický okruh /specifikace Název projektu Řešitel Dotace z FRVŠ v tis. Kč
856 F1/a Zavedení výuky na digitálních signálových procesorech do předmětů zaměřených na číslicové zpracování signálu prof. Ing. Pavel Bezoušek, CSc. 217


Řešené projekty FRVŠ rok 2004

Číslo projektu Tématický okruh /specifikace Název projektu Řešitel Dotace z FRVŠ v tis. Kč
686 Ab Vybudování počítačové učebny Ústavu informatiky Doc. ing. Simeon Karamazov, Dr. 725
687 F1/a Softwarový simulační nástroj pro předmět Optimalizační metody Doc. ing. Simeon Karamazov, Dr. 49