Organizační uspořádání

Vedení fakulty:

Děkanát fakulty tvoří tato oddělení:

Katedry