Kolegium děkana

Čegan Lukáš, Ing. Ph.D. (proděkan pro vnitřní rozvoj a vnější vztahy)
Dušek František, doc. Ing. CSc. (proděkan pro vzdělávací činnost)
Dobrovolný Martin, Ing. Ph.D. (předseda AS FEI)
Filip Aleš, doc. Ing. CSc. (vedoucí VC FEI)
Kavička Antonín, prof. Ing. PhD. (vedoucí KST)
Horálek Josef, Mgr. Ph.D. (vedoucí KIT)
Honc Daniel, Ing. Ph.D. (vedoucí KŘP)
Marek Jaroslav, Mgr. Ph.D. (vedoucí KMF)
Pidanič Jan, Ing. Ph.D. (vedoucí KE)
Soukupová Jana, Ing. (tajemnice)