Kolegium děkana

Čegan Lukáš, Ing. Ph.D. (proděkan pro vnitřní rozvoj a vnější vztahy)
Doležel Petr, Ing. Ph.D. (pověřený řízením činností pro oblast vědy a výzkumu)
Dušek František, doc. Ing. CSc. (proděkan pro vzdělávací činnost)
Dobrovolný Martin, Ing. Ph.D. (předseda AS FEI)
Filip Aleš, doc. Ing. CSc. (vedoucí VC FEI)
Kavička Antonín, prof. Ing. PhD. (vedoucí KST)
Honc Daniel, Ing. Ph.D. (vedoucí KŘP)
Marek Jaroslav, Mgr. Ph.D. (vedoucí KMF)
Pidanič Jan, Ing. Ph.D. (vedoucí KE)
Soukupová Jana, Ing. (tajemnice)
Svoboda Tomáš, Ing. (interní doktorand FEI) 
Šilar Zdeněk, Ing. Ph.D. (pověřený vedením KIT)