Akademický senát

Předsednictvo (zvolené na jednoleté funkční období od 11. 4. 2016 do 17. 3. 2017):

Ing. Martin Dobrovolný, Ph.D. (Katedra elektrotechniky), martin.dobrovolny@upce.cz - předseda
Ing. Daniel Honc, Ph.D. (Katedra řízení procesů), daniel.honc@upce.cz
Ing. Michal Řezníček, student doktorského studijního programu Elektrotechnika a informatika, obor Informační, komunikační a řídicí technologie, michal.reznicek@student.upce.cz

Komora akademických pracovníků:

Ing. Michael Bažant, Ph.D. (Katedra softwarových technologií), michael.bazant@upce.cz
Ing. Martin Dobrovolný, Ph.D. (Katedra elektrotechniky), martin.dobrovolny@upce.cz
Ing. Daniel Honc, Ph.D. (Katedra řízení procesů), daniel.honc@upce.cz
Ing. Miloslav Macháček, Ph.D. (Katedra informačních technologií), miloslav.machacek@upce.cz
Mgr. Jaroslav Marek, Ph.D., (Katedry matematiky a fyziky), jaroslav.marek@upce.cz
Ing. Pavel Rozsíval (Katedra elektrotechniky), pavel.rozsival@upce.cz

Komora studentů:

Ing. Lumír Gago, student doktorského stud. programu Elektrotechnika a informatika, studijní obor IKRT, lumir.gago@student.upce.cz
Ing. Michal Řezníček, student doktorského studijního programu Elektrotechnika a informatika, obor Informační, komunikační a řídicí technologie, michal.reznicek@student.upce.czIng. Tomáš Svoboda, student doktorského stud. programu Elektrotechnika a informatika, studijní obor IKRT, tomas.svoboda5@student.upce.cz
 
Funkční období AS v tomto složení je od 18. 3. 2014 do 17. 3. 2017

Zástupci FEI v AS UPa

Fakulta elektrotechniky a informatiky je v Akademickém senátu Univerzity Pardubice zastoupena 6 členy.