Akademický senát

Předsednictvo (zvolené na jednoleté funkční období od 18. 3. 2017 do 17. 3. 2018)

Ing. Michael Bažant, Ph.D. (Katedra softwarových technologií), michael.bazant@upce.cz - předseda
Ing. Martin Dobrovolný, Ph.D. (Katedra elektrotechniky), martin.dobrovolny@upce.cz
Ing. Daniel Honc, Ph.D. (Katedra řízení procesů), daniel.honc@upce.cz

Komora akademických pracovníků

Bažant Michael, Ing. Ph.D. (Katedra softwarových technologií), michael.bazant@upce.cz
Ing. Martin Dobrovolný, Ph.D. (Katedra elektrotechniky), martin.dobrovolny@upce.cz
Ing. Daniel Honc, Ph.D. (Katedra řízení procesů), daniel.honc@upce.cz
Mgr. Jaroslav Marek, Ph.D., (Katedry matematiky a fyziky), jaroslav.marek@upce.cz
Ing. Pavel Rozsíval (Katedra elektrotechniky), pavel.rozsival@upce.cz
Ing. Zdeněk Šilar Ph.D. (Katedra informačních technologií), zdenek.silar@upce.cz  

Komora studentů

Ing. Tomáš Svoboda, doktorské studium, obor IKŘT, tomas.svoboda5@student.upce.cz
Ing. Lumír Gago, doktorské studium, obor IKŘT, lumir.gago@student.upce.cz
Ing. Radek Novotný, doktorské studium, obor IKŘT, radek.novotny3@student.upce.cz

Funkční období AS v tomto složení je od 18. 3. 2017 do 17. 3. 2020.


Zástupci FEI v AS UPa

Fakulta elektrotechniky a informatiky je v Akademickém senátu Univerzity Pardubice zastoupena 6 členy.