17.3.2017
Výsledky voleb do Akademického senátu FEI

PROTOKOL

o průběhu a výsledcích voleb do Akademického senátu

Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice

v termínu od 13. března do 14. března 2017

1   Obecné informace

1.1       Volební celek (fakulta): Fakulta elektrotechniky a Informatiky

1.2       Datum konání voleb: 13. 3. 2017 a 14. 3. 2017

1.3       Počet voličů v daném volebním celku (dle volebních seznamů)

1.3.1    Počet akademických pracovníků: 46 (z toho 7 akademických pracovníků je současně studenty doktorské formy studia; všichni se rozhodli volit do komory AP)

Počet voličů do komory akademických pracovníků: 46

1.3.2    Studenti všech forem studia: 741 (z toho 7 studentů je současně akademickými pracovníky a rozhodli se volit do komory AP)

Počet voličů do komory studentů: 734

 

2 Volby

2.1       Počet odevzdaných hlasovacích lístků

2.1.1 Akademičtí pracovníci: 45

2.1.2 Studenti všech forem studia: 148

2.2       Počet platných hlasovacích lístků

2.2.1 Akademičtí pracovníci: 45

2.2.2 Studenti všech forem studia: 148

2.3       Volební účast v %

2.3.1 Akademičtí pracovníci: 97,8 %

2.3.2 Studenti všech forem studia: 20,2 %


3 Výsledky voleb
 

Výsledky do komory akademických pracovníků

Pořadí

Kandidát

Hlasy

% hlasů

1.

Ing. Michael Bažant, Ph.D.

29

64,4 %

2.

Ing. Martin Dobrovolný, Ph.D.

28

62,2 %

3.

Ing. Daniel Honc, Ph.D.

28

62,2 %

4.

Ing. Pavel Rozsíval

26

57,8 %

5.

Mgr. Jaroslav Marek, Ph.D.

25

55,6%

6.

Ing. Zdeněk Šilar, Ph.D.

23

51,1 %

7.

Ing. Miloslav Macháček, Ph.D.

21

46,7 %

8.

Ing. Monika Borkovcová, Ph.D.

18

40,0 %

9.

Ing. Jan Fikejz, Ph.D.

16

35,6%

 

Výsledky do komory studentů

Pořadí

Kandidát

Hlasy

% hlasů

1.

Ing. Tomáš Svoboda

93

62,8 %

2.

Ing. Lumír Gago

66

44,6 %

3.

Ing. Radek Novotný

62

41,9 %

4.

Ing. Miroslav Dvořák, Dipl. tech.

50

33,8 %

5.

Ing. Karel Juryca

28

18,9 %

6.

Dan Hamerník

25

16,9 %

7.

Martin Kvapil

20

13,5 %

8.

Bc. Pavel Fól

17

11,5 %

9.

Martin Síč

6

4,1 %

10.

Roman Pazděra

2

1,4 %

 


3.1   Členy Akademického senátu FEI UPa byli zvoleni tito kandidáti


3.1.1   Komora akademických pracovníků (jméno a příjmení včetně titulů, pracoviště):

Ing. Michael Bažant, Ph.D., Katedra softwarových technologií

Ing. Martin Dobrovolný, Ph.D., Katedra elektrotechniky

Ing. Daniel Honc, Ph.D., Katedra řízení procesů

Ing. Pavel Rozsíval, Katedra elektrotechniky

Mgr. Jaroslav Marek, Ph.D., Katedra matematiky a fyziky

Ing. Zdeněk Šilar, Ph.D., Katedra informačních technologií

 

            3.1.2   Komora studentů (jméno a příjmení včetně titulů, obor):

Ing. Tomáš Svoboda, doktorské studium, obor IKŘT

Ing. Lumír Gago, doktorské studium, obor IKŘT

Ing. Radek Novotný, doktorské studium, obor IKŘT

 

 

3.2   Náhradníky Akademického senátu FEI UPa byli za tento volební celek zvoleni tito kandidáti

 

            3.2.1   Komora akademických pracovníků (jméno a příjmení včetně titulů, pracoviště):

Ing. Miloslav Macháček, Ph.D., Katedra informačních technologií

Ing. Monika Borkovcová, Ph.D., Katedra informačních technologií

Ing. Jan Fikejz, Ph.D., Katedra softwarových technologií


            3.2.2   Komora studentů (jméno a příjmení včetně titulů, obor):

Ing. Miroslav Dvořák, Dipl. tech., doktorské studium, obor IKŘT

Ing. Karel Juryca, doktorské studium, obor IKŘT

Dan Hamerník, bakalářské studium, obor IT

Martin Kvapil, bakalářské studium, obor IT

Bc. Pavel Fól, navazující magisterské studium, obor ITN4   Prohlášení

Volby organizovala volební komise v níže uvedeném složení. Svými podpisy stvrzuje, že všechna v protokolu uvedená data jsou správná.

 

V Pardubicích dne 16. března 2017

 

Ing. Petr Veselý, v. r. - předseda

Ing. Zbyněk Kopecký, v. r.

Ing. Alena Pozdílková, Ph.D., v. r.Lenka Tobišková
sekretariát FEI