Ing. Jan Honzíček, Ph.D., narozen 1978 v Pardubicích. V roce 2002 absolvoval obor Anorganická a bioanorganická chemie na Univerzitě Pardubice, kde se zabýval studiem derivátů titanocendichloridu a vanadocendichloridu. V roce 2005 získal Ph.D. na Univerzitě Pardubice, disertační práce se týkala experimentálního a teoretického studia hyperjemného štěpení vanadocenových komplexů. V letech 2006 až 2008 působil jako postdok ve skupině prof. C. C. Romão na ITQB-UNL (Oeiras, Portugalsko), kde se zabýval syntézou cyklopentadienylových a indenylových sloučenin molybdenu a wolframu. Od roku 2009 pracuje jako vědecký pracovník na Univerzitě Pardubice, kde se zabývá organokovovými sloučeninami prvků 4., 5. a 6. skupiny a využitím organokovových sloučenin při zasychání oxopolymeračně zasychajících nátěrových hmot. Dle WOS je spoluautorem 37 článků, má 113 citací bez autocitací, h index 9.