Veřejné vyhlášky - Uložení písemností

Písemnosti jsou uložené na studijním oddělení v přízemí budovy děkanátu FChT.