Věda, výzkum a rozvoj

Projekty, studie, expertízy, spolupráce na vývoji, specializovaná měření   
  • Vývoj radarových přijímačů, vysílačů a radarových čidel, studie a projekty nových pasivních i aktivních radarových systémů
  • Výzkum a vývoj zpracování signálu v elektronických systémech
  • Lokální prvky Global Navigation Satellite System (GNSS) pro zabezpečovací techniku
  • Širokopásmová (UWB) technologie pro radary a systémy určování polohy
  • Využití vlastností digitálních přenosových sítí
  • Databáze
  • Řízení procesů
  • Podpora projektování dopravní infrastruktury s využitím počítačové simulace
  • Simulace technologických procesů v dopravních a logistických systémech

Vědeckovýzkumné projekty
Publikace
Pořádané konference a semináře