Harmonogram akademického roku 2015/2016

Zápisy

1. ročník prezenčního bakalářského studia obor IT 3. 9. 2015
1. ročník prezenčního bakalářského studia obor KMT + ŘP 1. 9. 2015
2. ročník prezenčního bakalářského studia obor IT 15. 9. 2015
2. ročník prezenčního bakalářského studia obor KMT + ŘP 14. 9. 2015
3. ročník prezenčního bakalářské studia obor IT 9. 9. 2015
3. ročník prezenčního bakalářského studia obor KMT + ŘP 10. 9. 2015
1. ročník prezenčního navazujícího magisterského studia    18. 9. 2015
2. ročník prezenčního navazujícího magisterského studia 17. 9. 2015
1. ročník prezenčního bakalářského studia – 2. kolo PŘ 21. 9. 2015

Zahájení výuky v akademickém roce  2015/2016: 29. 9. 2015
Imatrikulace: 30. 10. 2015
Dny otevřených dveří: 13. 11. 2015, 5. 2. 2016
 

Zimní semestr

Přípravné období 14. 9. 2015 – 28. 9. 2015
Výukové  období 29. 9. 2015 – 20. 12. 2015
4. 1. 2016 – 10. 1. 2016
Zkouškové období 11. 1. 2016 – 21. 2. 2016
Zimní prázdniny 21. 12. 2015 – 3. 1. 2016
Kontrola plnění studijních povinností po 1. sem. Bc. studia            25. 2. 2016

Letní semestr

Výukové období 22. 2. 2016 – 29. 5. 2016
pro 3. ročník bakalářského studia 22. 2. 2016 – 8. 5. 2016
pro 2. ročník magisterského studia 22. 2. 2016 – 15. 5. 2016
Zkouškové období 30. 5. 2016 – 3. 7. 2016
22. 8. 2016 – 4. 9. 2016
pro 3. ročník bakalářského studia 9. 5. 2016 – 27. 5. 2016
pro 2. ročník magisterského studia 16. 5. 2016 – 1. 6. 2016
Letní prázdniny 4. 7. 2016 – 21. 8. 2016
Kontrola plnění studijních povinností za ak. rok 2013/2014 od 12. 9. 2016
Bakalářské státní zkoušky 11. 1. 2016 – 15. 1. 2016
6. 6. 2016 – 10. 6. 2016
Témata bakalářských prací vypsat do: 31. 10. 2015
Odevzdání bakalářských prací do: 4. 12. 2015, nebo 13. 5. 2016
Uzavření 3. ročníku na studijním oddělení: 18. 12. 2015, nebo 27. 5. 2016
Přihlášení ke státní závěrečné zkoušce 18. 12. 2015, nebo 27. 5. 2016
Státní závěrečné zkoušky – navazující magisterské 13. 6. 2016 – 17. 6. 2016
19. 9. 2016 – 23. 9. 2016
Témata diplomových prací vypsat do: 31. 10. 2015
Odevzdání diplomových prací do: 13. 5. 2016, nebo 21. 8. 2016
Uzavření 2. ročníku na studijním oddělení: 1. 6. 2016, nebo 5. 9. 2016
Přihlášení ke státní závěrečné zkoušce 1. 6. 2016, nebo 5. 9. 2016

Rektorské volno: 13. listopadu 2015
Promoce a bakalářská sponze: 19. 2. 2016 a 1. 7. 2016
Přijímací zkoušky do 1. ročníků pro akademický rok 2015/2016:

  • do bakalářských studijních programů: 28. června 2016
  • do navazujících magisterských studijních programů: 17. srpna 2016
  • do doktorského studijního programu: 24. června 2016