Vědecko-výzkumné a rozvojové projekty

Projekty FRVŠ
  • Zavedení nových softwarových technologií do výuky předmětů Numerické metody optimalizace a Aplikovaná matematika
    FRVS/2012/1122, RNDr. Josef Rak, Ph.D., 1-12/2012