Historie radiolokační techniky v Československu

Editovali: Pavel Bezoušek, Václav Špás

 

Informace o knize

Editoři:  Pavel Bezoušek, Václav Špás

Vydavatelství: Univerzita Pardubice

Vydání: prosinec 2013

Stran: 220

ISBN: 978-807395-693-6

Cena: 320,- Kč

E-shop: https://e-shop.upce.cz/

Ukázka: Obsah knihy a ukázka z knihy

 


 

Anotace:

Kniha se věnuje vývoji a výrobě radiolokační techniky v Československu od druhé světové války až do jeho rozpadu a dále jsou zde popsány navazující aktivity podniků v České i Slovenské republice. V Kap. 1 je nejprve stručně nastíněn vývoj této techniky ve světě a potom je popsán vznik a vývoj českého výrobce této techniky podniku Tesla Pardubice a jeho výzkumného pracoviště ÚVR Opočínek. Kap. 2 je věnována stacionárním (převážně civilním) letištním radarům, které představovaly nejrozsáhlejší a komerčně nejúspěšnější kapitolu předlistopadové éry radiolokační historie v Československu. Kap. 3 je věnována mobilním (vojenským) radarům a soupravám, které zpravidla předznamenávaly vývoj radiolokační techniky a použitých technologií. V Kap. 4 je popsán vývoj a produkce lodních, zejména říčních radarů a Kap. 5 je věnována speciálním aktivním radiolokačním zařízením, jako meteolokátorům, dopplerovským senzorům nebo přistávacím zařízením, vyvíjeným v ÚVR. V Kap. 6 jsou zařazena pasivní radiolokační zařízení včetně velkých průzkumných systémů TAMARA, které získaly velkou publicitu po r. 1990. Publikace vznikla jako editovaný soubor příspěvků, vypracovaných řadou autorů, kteří se aktivně podíleli na utváření historie československé radarové techniky.