Zveřejnění alergenu v pokrmech, seznam alergenu

Označování látek způsobujících alergii nebo nesnášenlivost v pokrmech vyrobených v menze

Od 13.prosince 2014 má menza povinnost zabezpečit nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011, o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Toto nařízení ukládá provozovatelům stravovacích zařízení povinnost informovat zákazníky o látkách způsobujících alergii nebo nesnášenlivost, obsažených v pokrmech, včetně nápojů. V příloze II. tohoto nařízení je definován výčet 14 skupin látek, které pokud byly při výrobě pokrmů použité, případně jsou obsaženy v použitých surovinách a v konečném výrobku jsou stále přítomné, byť v pozměněné podobě, musí být čitelně a viditelně uveden.

Menza bude tuto povinnost naplňovat zveřejňováním čísel skupin alergenů, které byly dle informace od dodavatelů, obsaženy v surovinách použitých na výrobu pokrmu. Seznam čísel alergenů bude uváděn v závorce za názvem pokrmu uvedeným v jídelníčku. Současně bude na nástěnkách i na webových stránkách menzy zveřejněn seznam skupin alergenů, aby strávníci mohli identifikovat jaké alergeny jsou čísly označeny. Strávníky menzy chci ujistit, že kvalita vyrobených pokrmů se nemění a zveřejněný seznam alergenů za názvem pokrmu rozhodně neznamená, že jsme v menze začali vařit z méně kvalitních surovin.

Látky způsobující alergii nebo nesnášenlivost uvedené v příloze II nařízení (EU) č. 1169/2011:

1. Obiloviny obsahující lepek, konkrétně: pšenice (například špalda a khorasan), žito, ječmen, oves nebo jejich hybridní odrůdy a výrobky z nich, kromě: a) glukózových sirupů na bázi pšenice, včetně dextrózy (1); b) maltodextrinů na bázi pšenice (1); c) glukózových sirupů na bázi ječmene; d) obilovin použitých k výrobě alkoholických destilátů, včetně ethanolu zemědělského původu
2. Korýši a výrobky nich
3. Vejce a výrobky z nich
4. Ryby a výrobky z nich, kromě: a) rybí želatiny použité jako nosič vitaminových nebo karotenoidních přípravků; b) rybí želatiny nebo vyziny použité jako čiřicí prostředek u piva a vína
5. Jádra podzemnice olejné (arašídy) a výrobky z nich
6. Sójové boby a výrobky z nich, kromě: a) zcela rafinovaného sójového oleje a tuku (1); b) přírodní směsi tokoferolů (E306), přírodního d–alfa tokoferolu, přírodního d–alfa–tokoferol–acetátu, přírodního d–alfa–tokoferol–sukcinátu ze sóji; c) fytosterolů a esterů fytosterolů získaných z rostlinných olejů ze sóji; d) esteru rostlinného stanolu vyrobeného ze sterolů z rostlinného oleje ze sóji
7. Mléko a výrobky z něj (včetně laktózy), kromě: a) syrovátky použité k výrobě alkoh. destilátů, včetně ethanolu zemědělského původu; b) laktitolu
8. Skořápkové plody, konkrétně: mandle, lískové ořechy, vlašské ořechy, kešu ořechy, pekanové ořechy, para ořechy, pistácie, makadamie a výrobky z nich, kromě ořechů použitých k výrobě alkoholických destilátů, včetně ethanolu zemědělského původu
9. Celer a výrobky z něj
10. Hořčice a výrobky z ní
11. Sezamová semena a výrobky z nich
12. Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg/kg nebo 10 mg/l, vyjádřeno jako celkový SO 2 , které se propočítají pro výrobky určené k přímé spotřebě nebo ke spotřebě po rekonstituování podle pokynů výrobce
13. Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj
14. Měkkýši a výrobky znich (1) A výrobky znich, pokud zpracování, kterým prošly, nezvyšuje úroveň alergenicity, kterou úřad stanovil pro příslušný základní produkt

RNDr. Pavel Ďurovec
ředitel Správy kolejí a menzy Univerzity Pardubice