Stravování ve vysokoškolské menze využívají hlavně studenti a zaměstnanci Univerzity, vítáni jsou však i zájemci z řad veřejnosti.

Menza provozuje  4 jídelny.

Hlavní teplá jídla jsou pro studenty cenově zvýhodněna.

V hlavní jídelně menzy se výběr jídla provádí z aktuální nabídky bez předchozí objednávky (polévka, hotová jídla, minutky, saláty, doplňkový sortiment).

Jídelna na nám. Čsl. Legií a jídelna v areálu v Doubravicích) vydávají jídla pouze na základně předchozí objednávky a slouží výhradně studentům a zaměstnancům.

V jídelně II. se vydávají jídla na základě předchozí objednávky, k dispozici je i doplňkový sortiment.

JÍDELNY

Hlavní jídelna –  pro studenty, zaměstnance, ostatní strávníky

 • V 1. patře menzy
 • Volný výběr jídel bez předchozí objednávky z aktuální nabídky
 • Provozní doba PO – PÁ 10:30 - 14:00 hod.

Jídelna II. – pro studenty, zaměstnance a ostatní strávníky

 • V přízemí menzy (vchod pod schodištěm na terasu)
 • Výdej obědů na základě předchozí objednávky (10:00 - 14:00 hod.) prodej snídaní a doplňkového sortimentu bez objednávky
 • Provozní doba výukové období PO – PÁ 7:30 - 14:00 hod.
 • Provozní doba zkouškové období PO - PÁ 8:00 - 14:00 hod.                             

 

Výdejny Doubravice a Legie – pro studenty a zaměstnance

 • Výdej jídel na základě předchozí objednávky
 • Provozní doba PO - PÁ 11:00 -13:00 hod. – Doubravice
 • Provozní doba PO - PÁ 11:00 -13:30 hod. – Legie

 

Balounová Marcela, vedoucí menzy

Správa kolejí a menzy (SKM) zpracovává agendu spojenou s poskytováním ubytovacích a stravovacích služeb a jejich úhradou v Informačním systému kolejí a menzy (ISKaM) https://iskam.upce.cz/ Každý student má v tomto systému automaticky zřízeno osobní konto ISKaM. Přes toto konto se realizují veškeré platby za odebraná jídla v menze a ubytovací služby na kolejích. Finanční prostředky mohou studenti vkládat na konto těmito způsoby:

a) platba platební kartou

 • menza, samoobslužný platební terminál, vestibul 1. patro (pouze platby do 500,- Kč)
 • vstupní hala pavilonu KC - samoobslužný platební terminál ( možnost platby nad 500,- Kč)
 • pokladna Ubytovacího centra, 1. nadzemní podlaží (přízemí) pavilonu KC
 • centrální recepce kolejí, pavilon KC
 • akceptovány jsou platební karty EC/MC, MAESTRO, VISA

b) online platba platební kartou prostřednictvím internetové platební brány GP WEBPAY

 • přístup do platební brány přes ubytovací systém ISKaM
 • současní studenti = přihlášení do ISKaMu prostřednictvím studentského NetID (st….)
 • budoucí studenti = dočasné heslo pro přihlášení na vyžádání, ubytovani@upce.cz

c)  převodem nebo vkladem na účet SKM

 • číslo účtu SKM - 36935561/0100
 • konstantní symbol – 0558
 • variabilní symbol VS - je jedinečné číslo generované každému studentovi v systému ISKaM (číslo naleznete na webovém rozhraní systému ISKaM, volba ÚČET/ZÁKLADNÍ ÚDAJE)
 • uvedení správného variabilního symbolu je podmínka pro přiřazení platby klientovi

 d) platba v hotovosti

 • hotovostní platby jsou přijímány jen ve výjimečných případech pouze v Pardubicích
 • pokladna Ubytovacího centra, 1. nadzemní podlaží (přízemí) pavilonu C
 • výběr peněz z konta je možný pouze při ukončení ubytování nebo studia

 

 Jan Brothánek, ředitel Správy kolejí a menzy

true
false