Vzhledem k vládním nařízením mohou stravování ve vysokoškolské menze v tuto dobu využívat pouze studenti a zaměstnanci Univerzity.

Od 26.4. bude menza provozována v následujícím režimu:

 • Výdej bude probíhat v obou jídelnách menzy a dále ve výdejnách na náměstí Čs. legií a v Doubravicích.
 • V Hlavní jídelně bude probíhat výdej jídel bez předchozí objednávky.
 • V Jídelně II. a v obou výdejnách bude možný výdej pouze po předchozím objednání = objednávku na konkrétní den je nutné udělat nejpozději do 8:00.
 • Konzumace ve všech prostorách bude možná pouze při dodržení vládního usnesení, kdy u jednoho stolu může být pouze jeden strávník.
 • Pokrmy budou na požádání vydávané v odnosných boxech.
 • Provozní doba:

  • Hlavní Jídelna              10:30 – 13:30
  • Jídelna II.                     10:00 – 13:30
  • Doubravice                  11:00 – 13:00
  • nám. Čs. legií               11:00 – 13:30

Děkujeme Vám za pochopení a za dodržování vládních usnesení.

 

Balounová Marcela, vedoucí menzy

Správa kolejí a menzy (SKM) zpracovává agendu spojenou s poskytováním ubytovacích a stravovacích služeb a jejich úhradou v Informačním systému kolejí a menzy (ISKaM) https://iskam.upce.cz/ Každý student má v tomto systému automaticky zřízeno osobní konto ISKaM. Přes toto konto se realizují veškeré platby za odebraná jídla v menze a ubytovací služby na kolejích. Finanční prostředky mohou studenti vkládat na konto těmito způsoby:

a) platba platební kartou

 • menza, samoobslužný platební terminál, vestibul 1. patro (pouze platby do 500,- Kč)
 • vstupní hala pavilonu KC - samoobslužný platební terminál ( možnost platby nad 500,- Kč)
 • pokladna Ubytovacího centra, 1. nadzemní podlaží (přízemí) pavilonu KC
 • centrální recepce kolejí, pavilon KC
 • akceptovány jsou platební karty EC/MC, MAESTRO, VISA

b) online platba platební kartou prostřednictvím internetové platební brány GP WEBPAY

 • přístup do platební brány přes ubytovací systém ISKaM
 • současní studenti = přihlášení do ISKaMu prostřednictvím studentského NetID (st….)
 • budoucí studenti = dočasné heslo pro přihlášení na vyžádání, ubytovani@upce.cz

c)  převodem nebo vkladem na účet SKM

 • číslo účtu SKM - 36935561/0100
 • konstantní symbol – 0558
 • variabilní symbol VS - je jedinečné číslo generované každému studentovi v systému ISKaM (číslo naleznete na webovém rozhraní systému ISKaM, volba ÚČET/ZÁKLADNÍ ÚDAJE)
 • uvedení správného variabilního symbolu je podmínka pro přiřazení platby klientovi

 d) platba v hotovosti

 • hotovostní platby jsou přijímány jen ve výjimečných případech pouze v Pardubicích
 • pokladna Ubytovacího centra, 1. nadzemní podlaží (přízemí) pavilonu C
 • výběr peněz z konta je možný pouze při ukončení ubytování nebo studia

 

 Jan Brothánek, ředitel Správy kolejí a menzy

true
false