Ubytování pro veřejnost

ro krátkodobé ubytování veřejnosti slouží kapacita hotelu Campus Pardubice a to v několika „standardech vybavení“. Toto ubytování zaměstnanců a hostům univerzity je poskytováno v cenách dle platného ceníku krátkodobého ubytování. Zájemci o rezervaci tohoto ubytování kontaktují přímo Ubytovací centrum.