Ceny a platební pokyny

Ceny ubytování (kolejné) včetně DPH

Studentské standardní ubytování   osoba/noc ubytovací kauce denní sazba x 35
(sjednává se minimálně vdélce trvání 60 dní)  
pokoj KLASIK obsazený 2 studenty   121 4235
pokoj KLASIK obsazený 1 studentem   142 4970
pokoj KOMFORT obsazený 2 studenty   136 4760
pokoj KOMFORT obsazený 1 studentem   186 6510
             
Studentské zvýhodněné ubytování      
(sjednává se minimálně vrozsahu od 18.9.2017 do 4.7. 2018)  
pokoj KLASIK obsazený 2 studenty 75 2625
pokoj KLASIK obsazený 1 studentem   122 4270
pokoj KOMFORT obsazený 2 studenty 90 3150
pokoj KOMFORT obsazený 1 studentem 136 4760

Vceně není zahrnuta služba „ložní povlečení“, tato služba se v Litomyšli neposkytuje.

Kauce

Výše rezervační kauce je 3000,- Kč, po nástupu na kolej bude rezervační kauce převedena na ubytovací kauci, která je ve výši 35 násobku denní sazby kolejného. Případný rozdíl mezi výší rezervační a ubytovací kauce bude vyúčtován s kolejným za září.

Kolejné se platí nejpozději do 15. dne aktuálního měsíce (výjimka je září, kolejné za září bude vyúčtováno společně s kolejným za říjen a je splatné do 15. října).

Platební údaje pro platby kauce nebo kolejného

Platby je možné provést bezhotovostním převodem nebo vkladem hotovosti na účet SKM v Komerční bance. Platby v hotovosti SKM nepřijímá.

číslo účtu SKM: 369355 61/0100
konstantní symbol: 0558
variabilní symbol: rodné číslo studenta bez lomítka

Pozor ! Uvedení správného variabilního symbolu je podmínka pro zpracování platby.

RNDr Pavel Ďurovec
ředitel Správy kolejí a menzy