Informační emaily pro studenty

- aktuální provozní informace Vám zasíláme na Vaše univerzitní emailové adresy
- pokud chcete informační emaily doručovat na soukromou emailovou adresu, zadejte si ji ve své osobní kartě vISKaMu jako „KORESPONDENČNÍ EMAIL“
- veškeré informace, které Vám zasíláme emailem, dále naleznete na webových stránkách Správy kolejí a menzy / studentský intranet / https://studenti.upce.cz/koleje-menza.html Správa kolejí a menzy