Internet na kolejích

Na všech pavilonech kolejí je k dispozic bezplatné WI-FI připojení do univerzitní internetové síti (síť EDUORAM) s dostatečnou rychlostí pro běžné studentské agendy a záležitosti. Studenti mohou využívat i pevné připojení, ke každému lůžku je připravena datová zásuvka. Pevné připojení není k dispozici pouze na pav. KC.  Pro připojení do pevné sítě si musí studenti zajistit vlastní standardní ethernetový kabel (s koncovkou RJ45). 

V hale u recepce pavilonu KC je navíc k dispozici volné WI-FI připojení pro hosty, kteří nemají přístup do univerzitní sítě.

RNDr. Pavel Ďurovec
ředitel Správy kolejí a menzy