Program

For English scroll down

Letos se zaměříme na téma Všemi smysly.

Napište si datum 30. září do svých kalendářů a celý program sledujte zde na webu nebo na sociálních sítích.

 • Těšit se můžete na nabitý večerní program.
 • Svoji nezapomenutelnou vědeckou show rozjede Michael Londesborough.
 • Potkáte se s vědci, kteří vám vysvětlí zákonitosti vědy a techniky.
 • Chybět nebude ani soutěž pro návštěvníky o speciální ceny Noci vědců.

Program Noci vědců 2022

30. 9. 2022

16.00 - 22.00 

Celý univerzitní program se letos koná v prostorách Fakulty chemicko-technologické, kde se představí všechny naše fakulty, a na Dopravní fakultě Jana Pernera.

Smysl(y) univerzity

 • Molekulární gastronomie a mixologie
  Přijďte se podívat na naši kulinářskou alchymii v akci a ochutnat pokrmy, jak je ještě neznáte! Excitujeme vaše chuťové pohárky netradičními gurmánskými zážitky, nebudou chybět kouřové a světelné efekty, ani dobrá nálada. Zchladíme vás navenek, ale zahřejeme uvnitř. K tomu nám poslouží postupy a techniky, které se běžně využívají v chemické laboratoři. Tak se u nás zastavte! Představujeme vám relativně moderní obor (oficiálně představen roku 1992), molekulární gastronomii aneb „vědu o jídle“, která propojuje vědce z oblasti chemie a fyziky s předními kuchaři. Nebude chybět ani ukázka progresivní mixologie.
 • Strojařská popelka
  Poznáte materiál podle jisker, které vznikají jeho broušením? Poznáte materiál podle zvuku, podle čichu nebo podle drsnosti povrchu? 
 • Jak zní letecký motor zblízka? 
  Jak vypadá, zní a kouří letecký motor? Přijďte se podívat na náš nový model leteckého motoru.
 • Jak oklamat zrak?
  Je více způsobů, jak oklamat smysl vnímání. Jedním z nich je třeba ošálení prostorového vnímání a zraku prostřednictvím virtuální reality. A právě takovéto ošálení si můžete na stanovišti vyzkoušet. 
 • Smysly strojů
  Jaké smysly odpovídající smyslům člověka, zvířat a rostlin mají stroje? Některé smysly strojů jsou v určitých ohledech dokonalejší něž u lidí. 
 • Čtyři musí stačit
  Hořící ruka, Voňavka ze zahrádky, Utajený UV svět, Jak udělat zimu, Poznej po čichu
 • Fyzika všemi smysly
  Zvukové obrazce, Hromy a blesky, Kdo je silnější, Noční obloha, Zářivé otisky, Teplo nebo chlad
 • Analýza textilních materiálů
  Spalování (čich), mikroskopie (zrak), hodnocení omaku (hmat)
 •  Diagnostika infekce od A do Z
  Průběh infekce v lidském těle, mikrobiologické vyšetřovací metody, molekulárně biologická diagnostika (PCR), antimikrobiální terapie
 • Živý mikrosvět potravin
  Mikrosvět v barvách, mikroskopický pohled na mikroorganismy, složte si svou buňku, život v zakysaných mléčných výrobcích, sýrový kožíšek, barevná stupnice pH pro mikrobiologa, koloběh prvků v přírodě
 • Vzdušné dělo
 • 3D skládačky
 • Jedlé umění
  Budete si moci prohlédnout předměty, které vytvoříme z jedlé hmoty. Tyto dobroty se modelují stejně, jako kdyby umělec vytvářel umělecké dílo – je potřeba řemeslná zručnost, výtvarné nadání. Uhádnete, který předmět je pravý a který je „k jídlu“? Stejně jako restaurátor hledá originál a kopii? Vytvoříte vlastí umělecké dílo?
 • Jaké je to být netopýrem?
  Neklamou nás naše smysly? Vidíme to, co skutečně existuje, nebo jsou naše vjemy jen přeludem a mámením? Dokážeme si vůbec představit, jak rozdílně vnímá svět například netopýr? 
 • Vidět a slyšet svět jinak - třeba v interaktivním týpí
  Obrazy, zvuky, chutě i vůně jsou v různorodých kulturách nositeli mnoha symbolických významů. Přijďte je vnímat a poznávat do multimediální zóny. Posaďte se do týpí, nasaďte si sluchátka a nechte se přenést do odlehlých oblastí Sibiře, Severní Ameriky, Kyrgyzstánu a mnoha dalších míst.
 • Hmat na dlouhé lokte
  Jak lidé v dějinách vnímali záležitosti spojené s tělem a jeho pocity? Poznáte po hmatu brokát, hedvábí, len a jiné historické látky? Troufnete si odhadnout délkové míry odvozené od lidského těla? Vyzkoušejte si hmat na dlouhé lokte.
 • Když používáme smysly jinak - Hry pro smyslově handicapované
  ​Vyzkoušejte si, jak se hrají hry, v rámci kterých je potřeba nahradit jeden smysl jinými. Hmatové a sluchové pexeso, hmatové šachy, domino a člověče nezlob se. Pomocí hmatu budete poznávat různé typy povrchů, čich otestují rozličné vůně. Stanoviště bude doplněno terapeutickými loutkami. *Asistenci a podporu pro znevýhodněné návštěvníky zajistí poradenská pracoviště UPCE. 
 • Smyslné sklo
  V této laboratoři uvidíte vyfukování baněk, bengálské ohně nebo tajemné nenewtonské kapaliny

 • Pyrotechnické efekty
  ukázka shock tube, černého prachu, ukázka různých pyrotechnických složí, které budou produkovat barevný dým nebo budou mít barevný plamen. Sáhnete si na inertní plastické trhaviny.

   

   

Naše tělo všemi smysly

 • Čich a chuť na tréninku
  Uvidíte, jak se testuje čich. Ukážeme vám, jak je možné cvičit a rehabilitovat čich, a tím i chuť. Vyzkoušíte si speciální čichové fixy. Vyzkoušíte si, jako je to žít se zrakovou vadou, zkusíte si jak funguje rovnovážné ústrojí.

Přeskoč! Poběž! Tref se!

Projdete testem barvocitu pro strojvůdce a vlakové výpravčí?

Zkuste si práci strojvůdce a vý pravčího v našem dopravním sále, kde se dozvíte více o řízení vlakového provozu. Každý strojvůdce a výpravčí musí zvládnout test barvocitu. Splnite ho ho také? Zajistěte si své místo v Železničním dopravním sále včas. Prohlídky probíhají v pravidelných intervalech od 16.00 do 20.00 na Dopravní fakultě Jana Pernera. 

Co všechno musí zvládnout pracovník centrálního dispečerského pracoviště?

Co všechno musí zvládnout pracovník centrálního dispečerského pracoviště? Jak rychle se musí rozhodovat? Používá k tomu i intuici nebo jen vizuální vjemy? Navíc hra pro děti : "Kdo dřív najde vlak na správné trati".​ Zajistěte si své místo v Dopravním dispečerském pracovišti včas. Prohlídky probíhají v pravidelných intervalech od 16.30 do 20.30 na Dopravní fakultě Jana Pernera. 

Vědecká show Michaela Londesborougha (rezervace nutná) 18.00, Fakulta chemicko-technologická

Doprovodný program

 • Kreativní a odpočinkový koutek
 • EUROkoutek - Europe Direct Pardubice, Eurocentrum Pardubice
 • Univerzitní merch Unizboží
 • Soutěže o speciální ceny Noci vědců Univerzity Pardubice

Účast na akci je zdarma. Doprava na akci je zajištěna speciální autobusovou linkou - podívejte se na jízdní řád

Celý program je koncipován tak, že je přístupný všem. Asistenci a podporu pro zdravotně znevýhodněné návštěvníky zajistí Centrum ALMA.

Akci podporuje Pardubický kraj a Statutární město Pardubice


English

This year the topic is All senses.

Note 30 September in your calendar and watch the programme on our website or social media.

 • You can look forward to a busy evening schedule
 • You will meet the scientists who will introduce you to the laws of science and technology
 • You can join the visitors' competion and win special Researcher's night prices

Reseachers' Night 2022 programme

30 September 2022

16:00 - 22:00

The entire program takes place in the premises of the Faculty of Chemical technology, where you can meet all our faculties and Faculty of Transportation Engineering:

Event list:

 • Would you pass a test for train drivers and dispatchers? Reservation is required
 • Molecular gastronomy and mixology
 • Edible art Visitors
 • Human body with all the senses
 • Creative workshop 
 • How to trick the eye?
 • Analysis of textile materials
 • A living micro world of food
 • See and hear the world differently
 • What does an airplane engine sound like?
 • Air cannon
 • 3D puzzle
 • Cinderella for Engineers
 • Diagnosis of infection from A to Z
 •  Four must be enough
 • When we use our senses differently
 • Sport activities
 • Physics in all senses
 • What is it like to be a bat?
 • Machine Senses
 • Humane and Social Sciences 
 • Touch the history
 • What does a central dispatch office worker have to do?  Reservation is required

 

Further activities

 • Railway transport classroom - book a tour
 • Traffic dispatching office - book a tour
 • Creative and rest area
 • EUROcorner - Europe Direct Pardubice, Eurocentre Pardubice
 • University merch shop
 • Competition for special UPCE Researchers' Night prices

Entrance is free of charge. You can use special Researchers' Night busline to come to the Campus and back - see the bus timetable

The whole program is designed to be accessible to all. Assistance and support for persons with disabilities will be provided by the ALMA Center.

 

true