O Noci vědců

Tajemná, nedostižná a komplikovaná. I tak na vás může věda působit, ale ne když je Noc vědců. Noc, kdy vám věda v podání našich vědců ukáže svou pravou tvář.

Noc vědců, akce oživující v jeden večer stovky vědeckých budov, do kterých se běžný smrtelník nedostane. Návštěvníci proplouvají laboratořemi, přednáškovými místnostmi, vybuchujícími experimenty a jdou do hloubky aktuálních témat. Děti, dospělí, senioři, každý zapálený pro vědu je vítaný. Setkejte se s našimi vědci a oni už vás naučí vědu milovat.

Program Noci vědců na Univerzitě Pardubice

Letošní téma akce je Všemi smysly. 

Noc vědců na Univerzitě Pardubice je součástí celoevropské akce, ke které se jen v České republice připojuje více než 40 vysokých škol, science center, vědeckých pracovišť a institucí. V tento jediný den obvykle vědci na stovkách míst ve večerních a nočních hodinách zpřístupní svá pracoviště, ve kterých se zdarma konají komentované prohlídky, populárně vzdělávací přednášky, workshopy, experimenty, vědecké show i hudební vystoupení.

Cílem Noci vědců je bořit mýty o vědcích a vědkyních a ukázat veřejnosti, že dělají práci přínosnou pro každého z nás a dokážou ji také poutavě představit. Noc vědců vznikla z podnětu Evropské komise v roce 2005.

Akci Noc vědců na Univerzitě Pardubice podporuje Pardubický kraj a Statutární město Pardubice.

true