Koučink

 • představuje důvěryhodný vztah, který napomáhá klientovi podniknout konkrétní kroky za účelem dosažení jeho vize, jeho cíle nebo přání

 

 • využívá procesů zkoumání a sebeobjevování k budování klientova uvědomění a přijetí zodpovědnosti, kterého dosahuje prostřednictvím větší struktury, podpory a aktivní zpětné vazby

 

 • proces koučinku pomáhá klientovi nejen přesně definovat jeho cíle, ale také i těchto cílů dosahovat rychleji a s větší efektivitou, než pokud by koučinku nevyužíval

(definice koučinku dle ICF, zdroj: https://www.coachfederation.cz/)

V čem může být koučink prospěšný ?

 • Orientace ve vlastních životních hodnotách a cílech směrem k nastartování úspěšné kariéry;
 • ujasnění krátkodobých i dlouhodobých kariérních cílů v souvislosti se studovaným oborem;
 • usnadnění rozhodování;
 • zaměření na dosahování vytčených cílů;
 • hledání cest k úspěšnému skloubení studia s prací nebo s osobním životem;
 • rozvoj osobnosti;
 • příležitost vyzkoušet si, jaké možnosti nabízí koučink;
 • jedna z forem podpory poskytované studentům s cílem zvýšit jejich studijní úspěšnost (rozšiřování takovýchto forem podpory je současný trend v moderním vysokoškolském vzdělávání v mezinárodním měřítku – viz např. článek Naučit nestačí. V Británii je národní prioritou i duševní pohoda studentů. Na univerzitách ji zajišťují desítky specialistů publikovaný v Deníku N 23. ledna 2020; https://denikn.cz/277305/naucit-nestaci-v-britanii-je-narodni-prioritou-i-dusevni-pohoda-studentu-na-univerzitach-ji-zajistuji-desitky-specialistu/ ).
false

Koučink je v současné době poskytován online. Konzultaci je třeba domluvit předem prostřednictvím emailu

 

 

 

 

false

Profil kouče:

PhDr. Jitka Hloušková, Ph.D. má dlouhodobé zkušenosti z působení na Univerzitě Pardubice. Tři roky působila na pozici vedoucí Jazykového centra. Řadu let se věnovala výuce odborné a akademické angličtiny a v centru její pozornosti vždy stály nové přístupy ke vzdělávání obecně, kterým se věnuje nadále. Je přidruženým členem Asociace vysokoškolských poradců (AVŠP).

Své profesní kompetence si rozšířila absolvováním výcviku kouče. Průběžně pracuje na rozvoji svých koučovacích dovedností prostřednictvím dalšího vzdělávání a zdokonalovacího výcviku. Koučink chápe jako formu provázení na cestě ke spokojenějšímu a naplněnějšímu životu.

Své služby nabízí v češtině nebo v angličtině.

false