Zaměstnavatelé

 

Mátel-li zájem o zveřejnění nabídky stáží a pracovní nabídky našim studentům, můžeme tak učinit na FB Kariérního centra https://www.facebook.com/karierni.cz . Rovněž můžeme Vaši nabídku nasměrovat i přímo na konkrétní fakulty. V takovém případě nám zašlete připravený leták, odkaz na vaše www stránky, nebo na váš Facebook, kde konkrétní pozici popisujete. Leták zasílejte ve formátu JPG, PNG, GIF, TIFF, HEIF nebo WebP - formáty PDF, DOCX Facebook neakceptuje! Pokud si přejete umístit do inzerátu i nějaký Váš obrázek, přiložte jej do e-mailu také.

Veškeré nabídky zasílejte na marcela.krivohlavkova@upce.cz

Aktuálně inzeráty a ostatní pracovní nabídky umisťujeme na FB a www zdarma. Frekvence pro umisťování informací akceptujeme 1x týdně v rámci organizace.

 

 

false