Management finančních rizik

 

Studijní program:

 B6209 Systémové inženýrství a informatika

 Studijní obor:

 6209R000 Management finančních rizik

 Forma studia:

 prezenční

 Délka studia, akademický titul:

 3 roky, Bc.

 Počet přijímaných 2015/2016:

 40

 Počet uchazečů rok 2014/2015:

 45

Počet přijatých 2014/2015

 35

 
Charakteristika oboru, profil a uplatnění absolventa:

Obor Management finančních rizik je určen studentům, kteří mají zájem pracovat ve finančním sektoru. Obor reaguje na značné zvýšení poptávky finančních institucí po specialistech, kteří ovládají široké spektrum kvantitativních přístupů vědecké analýzy pro řešení složitých rozhodovacích problémů v prostředí bank, pojišťoven a investičních společností. Požadované teoretické znalosti zahrnují metody ekonomických a manažerských disciplin, matematiky, teorie pravděpodobnosti, statistiky, stochastických procesů a finanční matematiky s důrazem na jejich aplikaci při řešení problémů finančního managementu.

Absolventi získají i potřebné znalosti ze systémového inženýrství a informatiky, ze základů programování a rovněž schopnost využívání výpočetní techniky a profesionálního matematického i statistického software. Ve studijních plánech je věnován prostor i výuce anglického jazyka, jehož znalost je nezbytná pro komunikaci ve finančním sektoru v zemích Evropské unie.

Po skončení bakalářského studia fakulta poskytuje možnost pokračovat v navazujícím magisterském studiu, v oboru Pojistné inženýrství.

 Studium oboru Management finančních rizik je poměrně náročné. Jeho základem jsou matematické disciplíny. Na druhé straně budou mít absolventi reálnou naději na získání zajímavého a patřičně finančně oceněného zaměstnání.

Studijní plán oboru